LAO CHE - Koncert w Sulęcinie

Zapraszamy

Finał XXIII Wojewódzkich Spotkań Grup Kolędniczych i Jasełkowych

Już dwudziesta trzecia edycja Wojewódzkich Spotkań Grup Kolędniczych i Jasełkowych za nami. Od wielu lat Spotkania te odbywają się na deskach sulęcińskiej sceny, przez którą przewija się rokrocznie prawie czterystu młodych artystów z całego województwa.

Reprezentują oni swoje powiaty tzn. że musiały wcześniej otrzymać nominację na przeglądach szczebla powiatowego. Jak ogromny to musi być ruch w każdej gminie i powiecie, wystarczy dokonać kilku rachunków.

Podczas eliminacji powiatowych w Sulęcinie obejrzeliśmy 5 zespołów i dało to ilość 120 wykonawców. Wystarczy założyć, że jest to średnia ilość artystów w każdym powiecie i pomnożyć przez czternaście, co daje prawie 1700 wykonawców takich Spotkań.

To chyba jeden z najliczniejszych ruchów artystycznych i to bardzo specyficzny. Ruch w ramach którego zawiązują się grupy  kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe, powstają przedstawienia „szopkowe”, realizowane dowolnymi środkami. Wszystkie jednak związane tematycznie z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia.

W tym roku od godz.9.30 do 17.00 oglądaliśmy wszystkie pomysły a poniżej zamieszczamy protokół Rady Artystycznej, która ustosunkowała się  do obejrzanych prezentacji.

 

                                         PROTOKÓŁ
       z XXIII Spotkań Grup Kolędniczych i Jasełkowych

                              /prezentacje finałowe/
                          Sulęcin, 11 stycznia 2013 r.

 Po przesłuchaniu 13 zespołów Rada Artystyczna w składzie:

-  s. Maria Piętak z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

-   Barbara Bednarek z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

-  Kazimierz Rodak – instruktor teatralny

-  Leszek Bończuk – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

-  Bartłomiej Skrzypczak z Sulęcińskiego Ośrodka Kultury,

 Postanowiła przyznać tytuły laureata i nagrody rzeczowe:

 Nagrodę Finansową Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze :

Teatr Małe Conieco - Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach – 500 zł

Grupa Teatralna – Zespół Edukacyjny w Trzcielu – 450 zł

 Nagrodę Starosty Powiatu Sulęcińskiego :

                 Sowizdrzałki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie

 Nagrodę Burmistrza Sulęcina:

Mali Kolędnicy – Szkoła Podstawowa w Wicinie

Nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulęcinie :

Bajubaj – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku

Nagrodę Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. :

 Zespół Jasełkowy – Szkoła Podstawowa w Sulęcinie

       Nagrodę Dyrektora Sulęcińskiego Ośrodka Kultury:

Szkrab – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze

                Pozostałym zespołom Rada Artystyczna przyznała wyróżnienia oraz nagrody książkowe

                 ufundowane przez ks. Biskupa Diecezjalnego dra Stefana Regmunta

 Młodsza Grupa Teatralna Maska – Miejski Dom Kultury w Rzepinie

                 Zielony Teatrzyk – Szkoła Podstawowa w Łagowie

                 Dzieci z Klasy VI B – Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach

                Katharsis – Zespół Szkół w Bogdańcu

                A….Psik – Zespół Szkół w Witoszynie

              Kółko Teatralne „Plamka” – Ośrodek Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku

 

   Rada Artystyczna z zadowoleniem podkreśla wysoki poziom artystyczny grup jasełkowych

– uczestników XXIII edycji Spotkań.

     Na szczególne podkreślenie zasługuje praca nauczycieli i instruktorów tworzących własne scenariusze,

które wymagają twórczych rozwiązań scenicznych w realizowanych widowiskach bożonarodzeniowych,

spektaklach jasełkowych i herodowych.

Wyrazy uznania za konsekwentną realizację własnych pomysłów, przygotowanie wokalne i świadomość muzyczną,

a także opracowanie plastyczne przedstawień.

    Życzymy wszystkim wykonawcom oraz ich nauczycielom radości tworzenia i wielu interesujących prezentacji scenicznych

na Ziemi Lubuskiej.

Dziękujemy gospodarzom Przeglądu – Sulęcińskiemu Ośrodkowi Kultury,

oraz wszystkim organizatorom prezentacji powiatowych.

Wyrazy uznania dla darczyńców i fundatorów nagród.